„Wiedz, że to przez tradycję wyróżniony jest majestat człowieka od zwierząt polnych, a ten, co od sumienia historii się oderwał, dziczeje na wyspie oddalonej i powoli w zwierzę zamienia się. I ci co nie podzielili boleści ani żalu, ani weszli kiedykolwiek w testamenta żywotów przeszłych, wyklinają się sami na pokolenia nowe od zwycięskiej prawdy oddalone. Tak iż bywa, że na nowo proroków i na nowo apostołów posyłać im trzeba na noże ich, ażeby powrócili w dawny prąd."
C.K. Norwid, Garstka piasku

FORUM POLONICUM
Wydawnictwa multimedialne i projekty społeczno-obywatelskie
Odznaczone Medalem Pro Memoria

Forum Polonicum to miejsce spotkań z Polską, dawną i teraźniejszą, z naszą historią, tradycją, z testamentami
żywotów przeszłych i ze współczesnymi szkicami spisywanymi dla pokoleń nowych.
Zapraszamy Państwa na spotkanie z naszymi publikacjami i projektami.