Medal Pro Memoria

W dniu 26.11.2012 roku Minister Jan Stanisław Ciechanowski, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
odznaczył nasze Wydawnictwo Medalem Pro Memoria przyznanym za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci
o ludziach i czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu.

powrót do strony głównej